Работно време

Работно време за посетители:

13 март – 10.00 – 19.00 ч.

14 март – 10.00 – 18.00 ч.

15 март – 10.00 – 18.00 ч.

16 март – 10.00 – 16.00 ч.