Инж. Мирослав Джупаров, изп.директор на ИАГ: ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ са най-голямата платформа за професионалистите в мебелното поризводство у нас

 

Успех на международните изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ пожела в поздравителен адрес до организаторите Интер Експо Център и Браншова камара на дървообработвашата и мебелната промишленост изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Мирослав Джупаров. Изложенията отварят врати от 26 до 30 март в Интер Експо Център.

„ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА МЕБЕЛТИЕ са най-голямата единна платформа за професионалистите в областта на мебелното производство в България“, отбелязва инж. Мирослав Джупаров в поздравителния адрес.

Изпълнителният директор на ИАП отбелязва, че двете международни изложения обединяват знанията и постиженията на експертите в областта на дървообработващата и мебелна индустрия. „Това е добра основа за обмен на информация, представяне на модерни и иновативни техники и технологии за обработка на дървесината и производството на мебели“, посочва той.

„Уверен съм в успеха на изложенията и постигането на заложените цели, с които браншът ще представи достиженията на страната ни в мебелната и дървообработващата промишленост“, завършва поздравителния адрес инж. Мирослав Джупаров. Пожелавайки добър час на двата форума, той отбелязва, че Изпълнителната агенция по горите ще продължи да подкрепя събитията, пряко обвързани с подобряването и укрепването на връзките между науката, технологиите и организациите, свързани с горския отрасъл.