UR VICTORIOUS

Bulgaria
1
B 6

Разработваме специална гама продукти, подходящи за използване от корпоративни клиенти за украса на:

  • демонстрационни пространства за продукти и услуги;
  • кътове за срещи;
  • изложбени щандове;
  • входове на изложбени зали и пространства в самите зали;
  • сцени за корпоративни събития;
  • фото зони;
  • уникални проекти, разработени по специфично задание на клиентите.

С нашите продукти всяко пространство за корпоративна дейност може да бъде аранжирано по неповторим начин – дискретна изящност, фонтан от цветове и форми

или друга въздействаща концепция.

Контакти

0885 159 353
info@urvictorious.com
URVictorious.com

Features