UNIVERSITY OF FORESTRY

Bulgaria 1756 Sofia, 10, Kliment Ohridski Blvd.
1
A 3

Факултетът по горска промишленост в Лесотехническия университет обучава инженери в областта на дървообработването, производството и дизайн на мебели в програмите – „Технология на дървесината и мебелите“, „Инженерен дизайн“ (Интериор и дизайн на мебели) и Компютърни технологии в мебелната промишленост (4.0) нова специалност, в три степени: бакалавър, магистър и доктор (образователна и научна степен).

В допълнение към горните програми, университетът обучава висококвалифицирани специалисти в областта на горското стопанство, ландшафтна архитектура, екология и опазване на околната среда, алтернативен туризъм, растителна защита, агрономия, ветеринарна медицина и управление на бизнеса.

Контакти

+359 2 91 907; + 359 2 862 10 98; 02 868 86 32, 91907 414
+359 2 862 28 30
inspector_idm@ltu.bg; td_inspector@ltu.bg
http://www.ltu.bg/

Features