UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY

Bulgaria Hr. Smirnenski Blvd 1, Sofia 1046, BULGARIA
1
A 1a

Основни предимства на УАСГ:

  • Дипломата от УАСГ е призната в Европа и по света и е гаранция за успешна кариера.
  • Основоположник на висшето техническо образование в България;
  • Акредитация с най-висока оценка сред техническите висши учебни заведения в страната;
  • Първо място в националния рейтинг на висшите училища, обучаващи в направление „Архитектура, строителство и геодезия”;
  • Единствен в страната провежда обучение по специалност “Архитектура”, признато официално от Кралския институт на британските архитекти RIBA;
  • Осигурява възможност на своите студенти за обучение в чужбина по двустранни споразумения и спогодби;

Контакти

+359 2 9635245
aceadm@uacg.bg
http://www.uacg.bg

Features