IORDAN GRIGOROV

Bulgaria
6
C 3

Някога далеч в миналото Бог сътворил човека от пръст от земята и вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание и човекът станал жива душа. Така както Бог изваял човека от пръстта, така и фирмата, вдъхновена от тази история създава своите неща. Чрез ръцете си твори това, което достига днес до вас и работейки по всеки един предмет те влагат сърцето си в него, за да може да му вдъхнат живот и когато той достигне до вас, да не бъде просто предмет, но да говори чрез, това което са вложили.  Основната цел е да се създадат неодушевени творби, които обаче с духът, който носят да внасят един свеж полъх в ежедневието и да носят радост на този, който ги получава. 

Технологията, чрез която повече от двадесет години изработват своите изделия се нарича цветно кракле. Материалът, с който работят е фин порцелан за декоративни цели с покритие от злато, платина, лустри, оцветители и глазури.

Контакти

Features