Работно време

Работно време за изложители

 2021-11-10 9:30 до 18:30 часа

2021-11-11 9:30 до 18:30 часа

2021-11-12 9:30 до 18:30 часа

2021-11-13 9§30 до 18:30 часаРаботно време за посетители

 2021-11-10 10:00 до 18:00 часа

2021-11-11 10:00 до 18:00 часа

2021-11-12 10:00 до 18:00 часа

2021-11-13 10:00 до 18:00 часа